Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrana úda­jů zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lak na zabezpečení šroubů.

  Společnost Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG se již od roku 1962 spe­cial­izu­je na výrobu laků na zabezpečení šroubů (plombovacích/označovacích laků) pro zpra­co­v­a­tel­ský průmysl.

  Lak na zabezpečení šroubů

  Prohlédněte si naše produkty.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Řada Standard

  Náš lak na zabezpečení šroubů Schrauben­sicherungslack Stan­dard je nepostra­datel­ný pomoc­ník při zabezpečování, označování, plom­bování, pečetění a při proka­zování manipulací.

  • Bílá

   #11000

  • Žlutá

   #12000

  • Čer­vená

   #13000

  • Mod­rá

   #14000

  • Zelená

   #15000

  • Šedá

   #17000

  • Černá

   #18000

  • Oranžová

   #12200

  • Růžová

   #13200

  • Průh­led­ná

   #10081

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Řada Zero

  Lak na zabezpečení šroubů Schrauben­sicherungslack Zero od společnos­ti Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG je první sys­téme zabezpečo­vacího laku na sto­pro­cent­ní vod­ní bázi, který neob­sahu­je napros­to žád­ná  organ­ická rozpouštěd­la (bez těkavých organ­ick­ých látek — VOC). 

  • Bílá

   #11000w

  • Žlutá

   #12000w

  • Čer­vená

   #13000w

  • Mod­rá

   #14000w

  • Zelená

   #15000w

  • Šedá

   #17000w

  • Černá

   #18000w

  • Oranžová

   #12200w

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe
  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Řada Fast Dry

  Lak na zabezpečení šroubů Schrauben­sicherungslack Fast Dry od společnos­ti Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG je extrém­ně rych­le schnoucí sys­tém zabezpečo­vacího laku, který se vyz­naču­je vynika­jící odol­nos­tí pro­ti stékání a dobrou přilnavostí.

  • Bílá

   #11000f

  • Žlutá

   #12000f

  • Čer­vená

   #13000f

  • Mod­rá

   #14000f

  • Zelená

   #15000f

  • Šedá

   #17000f

  • Černá

   #18000f

  • Oranžová

   #12200f

  • Růžová

   #13200f

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Lak na zabezpečení šroubů

  Větší zabezpečení díky dvěma dalším úrovním zabezpečení.

  Secure

  Bezpečnos­t­ní úroveň Secure zahrnu­je skry­tý bezpečnos­t­ní prvek, který lze zviditel­nit nasví­cením laku IR zářičem (980 nm).

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Topsecure (BäderIdent®)

  Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) umožňu­je jed­noz­nač­nou iden­ti­fikaci pro­duk­tu a je pro­to osvědčeným prostřed­kem pro­ti falšování pro­duk­tů a manip­u­laci jakéhokoli druhu.

  Příslušenství

  Perfektní doplněk.

  Univerzální odstraňovač

  Ideál­ně vhod­ný k rych­lé­mu odstraňování laků na zabezpečení šroubů (plombovacích/označovacích laků).

  Univerzální odstraňovač laku na zabezpečení šroubů

  Ostatní příslušenství

  K našim lakům na zabezpečení šroubů dodáváme rozsáh­lý sor­ti­ment příslušenství.