Bezpečnostní úrovně.

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (plombovací/označovací laky) vyráběné společnos­tí Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG jsou dos­tup­né s bezpečnos­t­ní­mi úrovně­mi Basic, Secure a Topse­cure (BäderI­dent®)

Basic

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dos­tup­né ve své zák­lad­ní vari­antě (bez příměsi speciál­ních částeček značko­vací látky).

Řada Stan­dard Řada Zero Řada Fast Dry

Secure

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dos­tup­né s bezpečnos­t­ní úrovní Secure. Vari­anta Secure zahrnu­je skry­tý bezpečnos­t­ní prvek, který lze zviditel­nit pomocí nasví­cení přístro­jem generu­jícím infračer­vené záření (flu­o­res­cence).

Zjistěte více

Topsecure (BäderIdent®)

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dos­tup­né s bezpečnos­t­ní úrovní Topse­cure (BäderI­dent®). Vari­anta BäderI­dent® umožňu­je zto­tožnění výrobku na zák­ladě jeho jed­noz­načného přiřazení speci­fick­é­mu zákazníkovi, což z ní činí osvědčený prostředek na ochranu před paděláním výrobků a jakýmkoli druhem manip­u­lace s nimi.

Zjistěte více

Basic

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dos­tup­né ve své zák­lad­ní vari­antě (bez příměsi speciál­ních částeček značko­vací látky).

Stu­peň zabezpečení

5/10

Secure

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dos­tup­né s bezpečnos­t­ní úrovní Secure. Vari­anta Secure zahrnu­je skry­tý bezpečnos­t­ní prvek, který lze zviditel­nit pomocí nasví­cení přístro­jem generu­jícím infračer­vené záření (flu­o­res­cence).

Stu­peň zabezpečení

7/10

Topsecure (BäderIdent®)

Všech­ny laky na zajišťování šroubů (Stan­dard, Zero, Fast Dry) jsou dos­tup­né s bezpečnos­t­ní úrovní Topse­cure (BäderI­dent®). Vari­anta BäderI­dent® umožňu­je zto­tožnění  výrobku na zák­ladě jeho jed­noz­načného přiřazení speci­fick­é­mu zákazníkovi, což z ní činí osvědčený prostředek na ochranu před paděláním výrobků a jakýmkoli druhem manip­u­lace s nimi.

Stu­peň zabezpečení

10/10

BäderIdent®.
Technologická revoluce.

Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) umožňu­je jed­noz­načné zto­tožnění pro­duk­tu, což z ní činí osvědčený prostředek na ochranu pro­ti padělání výrobků a všem druhům manip­u­lace s výrobky.

Přehrát video

Srovnání našich laků.

Níže najdete srovná­vací přehled našich laků na zajišťování šroubů

Standard

Zero

Fast Dry (již brzy)

 • White

  #11000

 • Yel­low

  #12000

 • Red

  #13000

 • Blue

  #14000

 • Green

  #15000

 • Grey

  #17000

 • Black

  #18000

 • Orange

  #12200

 • Pink

  #13200

 • Trans­par­ent

  #10081

 • Yel­low

  #12000

 • Red

  #13000

 • Blue

  #14000

 • Green

  #15000

 • Yel­low

  #12000

Technické údaje

VOC content

Viscosity

Application temperature

Temperature stability

Breakaway torque

Flash point

Touch dry after

Fully hardened after

Density

MAK value

Ignition temperature

Fire and explosion hazard

* Může se mírně lišit v závis­losti na barvě.
** Suchý na dotek a rychlost přímého sušení jsou sil­ně závis­lé na tloušťce povlaku a okol­ních pod­mínkách. Vyzk­ouše­jte prosím svou vlast­ní aplikaci.

Odolnost proti prostředkům

Water

Gasoline

Super 95

White spirit 135/175

Special boiling point product 100/140

Ethanol

Isopropyl alcohol (IPA)

n‑Butanol

2‑Methoxy-1-Propanol

Butylacetate

Ethylacetate

Acetone

Methyl ethyl ketone (MEK)

Titanium grease

WD-40

Scroll to Top