Univerzální odstraňovač laku na zajišťování šroubů

Ideál­ně vhod­ný k rych­lé­mu odstraňování laků na zajišťování šroubů (plombovacích/označovacích laků)

Dostupné pro následující zajišťovací laky

Velikosti balení

Ke stažení

Univerzální odstraňovač laku na zajišťování šroubů.

Uni­verzál­ní odstraňo­vač laku na zajišťování šroubů výrobce Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG je prvním odstraňo­vačem laku na zajišťování šroubů dos­tup­ným na trhu. Ideál­ně se hodí na rych­lé odstraňování laků na zajišťování šroubů (plombovacích/označovacích laků). Je obzvláště užitečný v oblastech, kde dochází k časté­mu otevírání zajištěných šroubových a zástrčných spo­jů nebo spo­jů na skříních a pouzdrech.

Technologie a aplikace.

Náš Uni­verzál­ní odstraňo­vač laku na zajišťování šroubů je viskózní rozpouštědlová směs, která se po kap­kách nanáší na lak na zajišťování šroubů a po při­b­ližně 30 min­utách expoz­ice se smy­je vhod­ným rozpouštědlem (např. ace­tonem nebo buty­lacetátem) nebo Uni­verzál­ním ředi­dlem Bäder.

Objednejte si náš Schraubensicherungslack — lak na zajišťování šroubů.

Scroll to Top