Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Adatvédel­mi nyi­latkozat zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder®

  Smart torque seal solutions.

  Topsecure (BäderIdent®) biztonsági szint

  Céltudatos technológia.

  A Topse­cure (BäderI­dent®) biz­ton­sá­gi szint egyértelmű ter­méka­zonosítást tesz lehetővé, és ezál­tal kipróbált eszköz a ter­mékhamisítás valamint bár­mi­lyen jel­legű ter­mék­ma­nip­ulálás ellen.

  Vessen egy pillantást a termékeinkre.

  Az alka­lmazási terület­től füg­gően a külön­böző csavar­rögzítő lakkok egész palet­táját kínáljuk Önnek, ame­lyek mind az alap­kivitel­ben, mind a Secure és Topse­cure (BäderI­dent®) biz­ton­sá­gi szin­ten alkalmazhatók.

  Fokozott biztonság minden igényre.

  Videó leját­szása

  BäderIdent®.
  A technológiai forradalom.

  Videó leját­szása

  Lackfabrik Bäder

  A világszinten vezető vállalatok már megbíznak bennünk.

  Világsz­erte több mint 20 000 ipari vál­lalat ter­mékeit biztosítjuk.

  Lackfabrik Bäder

  A megfelelő tartozék.

  A csavar­rögzítő lakk­jainkhoz a tar­tozékok széles választékát kínáljuk.

  Schnellverschlusskappe