Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Adatvédel­mi nyi­latkozat zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Csavarrögzítő lakk.

  A Bäder GmbH & Co. KG fes­ték­gyár 1962 óta a fel­dol­go­zói­par­ban használatos csavar­rögzítő lakkok (plom­bal­akkok, jelölőlakkok) gyártására specializálódott.

  Csavarrögzítő lakk

  Vessen egy pillantást a termékeinkre.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard termékcsalád

  A mi Schrauben­sicherungslack Stan­dard ter­mékünk elenged­hetetlen segédeszköz a rögzítéshez, jelöléshez, plom­báláshoz, lep­ec­sételéshez, valamint bizonyítékul szol­gál manip­ulá­ció esetén.

  • Fehér

   #11000

  • Sár­ga

   #12000

  • Piros

   #13000

  • Kék

   #14000

  • Zöld

   #15000

  • Szürke

   #17000

  • Fekete

   #18000

  • Naranc­ssár­ga

   #12200

  • Rózsaszín

   #13200

  • Trans­par­ent

   #10081

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Zero termékcsalád

  A Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG Schrauben­sicherungslack Zero (Zero csavar­rögzítő lakk) ter­méke az első, száz száza­lék­ban vizes bázisú rögzítőlakkrend­sz­er, ame­ly tel­jes egészében szerves oldósz­erek­től mentes (VOC-mentes).

  • Fehér

   #11000w

  • Sár­ga

   #12000w

  • Piros

   #13000w

  • Kék

   #14000w

  • Zöld

   #15000w

  • Szürke

   #17000w

  • Fekete

   #18000w

  • Naranc­ssár­ga

   #12200w

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe
  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Fast Dry termékcsalád

  A Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG cég Schrauben­sicherungslack Fast Dry (gyor­san száradó csavar­rögzítő lakk) ter­méke egy extrém gyor­san száradó rögzítőlakkrend­sz­er, ame­ly kiemelkedő meg­folyás­gátló tula­j­don­ság­gal és jó tapadási jellemzőkkel rendelkezik.

  • Fehér

   #11000f

  • Sár­ga

   #12000f

  • Piros

   #13000f

  • Kék

   #14000f

  • Zöld

   #15000f

  • Szürke

   #17000f

  • Fekete

   #18000f

  • Naranc­ssár­ga

   #12200f

  • Rózsaszín

   #13200f

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Csavarrögzítő lakk

  Nagyobb biztonság két további biztonsági szinttel.

  Secure

  A Secure biz­ton­sá­gi szint egy rejtett biz­ton­sá­gi elemet tar­tal­maz, ame­lyet egy 300 mW-os infravörös sug­ár­ral (980 nm) a lakkon láthatóvá lehet tenni.

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Topsecure (BäderIdent®)

  A Topse­cure (BäderI­dent®) biz­ton­sá­gi szint egyértelmű ter­méka­zonosítást tesz lehetővé, és ezál­tal kipróbált eszköz a ter­mékhamisítás valamint bár­mi­lyen jel­legű ter­mék­ma­nip­ulálás ellen.

  Tartozékok

  A tökéletes kiegészítő.

  Univerzális eltávolító

  Ideálisan alka­lmas a csavar­rögzítő lakkok (plom­bal­akkok, jelölőlakkok) gyors oldásához.

  Univerzális csavarrögzítőlakk-eltávolító

  Egyéb tartozékok

  A csavar­rögzítő lakk­jainkhoz a tar­tozékok széles választékát kínáljuk.