Veiligheidsniveaus.

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (ver­ze­ge­len­de /markeringslakken) van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG zijn in de vei­lig­heids­ni­veaus Basic, Secu­re en Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) ver­krijg­baar.

Basic

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (Standard, Zero, Fast Dry) zijn beschik­baar in de basis­ver­sie (zon­der toe­voe­ging van spe­ci­a­le mar­ke­rings­deel­tjes).

Standard-reeks Zero-reeks Fast Dry-reeks

Secure

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (Standard, Zero, Fast Dry) zijn beschik­baar in het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re. De uit­voe­ring Secu­re heeft een ver­bor­gen vei­lig­heids­ken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplich­ten met een IR-laser­aan­wij­zer (flu­o­res­cen­tie).

Meer infor­ma­tien

Topsecure (BäderIdent®)

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (Standard, Zero, Fast Dry) zijn in het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) ver­krijg­baar. De uit­voe­ring Bäde­rI­dent® maakt een klant­spe­ci­fie­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­mee een pro­baat mid­del tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie van wel­ke aard dan ook.

Meer infor­ma­tie

Basic

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (Standard, Zero, Fast Dry) zijn beschik­baar in de basis­ver­sie (zon­der toe­voe­ging van spe­ci­a­le mar­ke­rings­deel­tjes).

Bevei­li­gings­ni­veau

5/10

Secure

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (Standard, Zero, Fast Dry) zijn beschik­baar in het vei­lig­heids­ni­veau Secu­re. De uit­voe­ring Secu­re heeft een ver­bor­gen vei­lig­heids­ken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplich­ten met een IR-laser­aan­wij­zer (flu­o­res­cen­tie).

Bevei­li­gings­ni­veau

7/10

Topsecure (BäderIdent®)

Alle schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (Standard, Zero, Fast Dry) zijn in het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) ver­krijg­baar. De uit­voe­ring Bäde­rI­dent® maakt een klant­spe­ci­fie­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­mee een pro­baat mid­del tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie van wel­ke aard dan ook.

Bevei­li­gings­ni­veau

10/10

BäderIdent®.
De technologische revolutie.

Het vei­lig­heids­ni­veau Top­se­cu­re (Bäde­rI­dent®) maakt een dui­de­lij­ke pro­duc­ti­den­ti­fi­ca­tie moge­lijk en is daar­mee een pro­baat mid­del tegen pro­duct­ver­val­sing en ‑mani­pu­la­tie van wel­ke aard dan ook.

Video afspe­len

Onze lakken vergelijken.

Hier­on­der vindt u een ver­ge­lij­kend onder­zoek voor onze schroef­ver­gren­de­lingslak­ken.

Standard

Zero

Fast Dry (binnenkort!)

 • Wit

  #11000

 • Geel

  #12000

 • Rood

  #13000

 • Blauw

  #14000

 • Groen

  #15000

 • Grijs

  #17000

 • Zwart

  #18000

 • Oran­je

  #12200

 • Roze

  #13200

 • Trans­pa­rant

  #10081

 • Geel

  #12000w

 • Rood

  #13000w

 • Blauw

  #14000w

 • Groen

  #15000w

 • Geel

  #12000f

Technische gegevens

Viscosity

 • 15.000–20.000 mPas
 • -
 • -

Application temperature

 • +5–30° C
 • +5–30° C
 • -

Temperature stability

 • 125° C
 • ca. 90° C
 • -

Breakaway torque

 • -
 • -
 • -

Flash point

 • 29° C
 • non appli­ca­ble
 • -

Dust dry after

 • 5–20 min. (Coa­ting thick­ness depen­dent)
 • 10–30 min. (Coa­ting thick­ness depen­dent)
 • -

Fully hardened after

 • -
 • -
 • -

Density

 • ca. 1,05 g/cm3
 • ca. 0,98 g/cm3
 • -

MAK value

 • 100 ppm; 480 mg/m3
 • non appli­ca­ble
 • -

Ignition temperature

 • ca. 330° C accor­ding to DIN 51794
 • non appli­ca­ble
 • -

Fire and explosion hazard

 • Lower explo­si­on limit 1.1 vol.%; upper explo­si­on limit 7.5 vol.%; not self-igni­ting
 • non appli­ca­ble
 • -

Resistentie tegen media

Legenda

 • Bestand: geen of zeer wei­nig aan­tas­ting
 • Beperkt bestand: zwak­ke tot mati­ge aan­tas­ting
 • Niet bestand: ster­ke aan­tas­ting / verf lost op in het medi­um

Water

 • -

White spirit 135/175

 • -

Special boiling point product 100/140

 • -

Ethanol

 • -

Isopropylalkohol (IPA)

 • -

n‑Butanol

 • -

2‑Methoxy-1-Propanol

 • -

Butylacetat

 • -

Ethylacetat

 • -

Aceton

 • -

Methylethylketon (MEK)

 • -
Scroll naar top