Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cyverk­lar­ing zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Schroefvergrendelingslak.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG is sinds 1962 gespe­cialiseerd in de pro­duc­tie van schroe­fver­gren­del­ingslakken (verzegelende/markeringslakken) voor de ver­w­erk­ende industrie.

  Schroefvergrendelingslak

  Kijk eens naar onze producten.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard-reeks

  Onze Schrauben­sicherungslack is het onmis­bare hulp­mid­del voor het beveili­gen, signeren, afdekken en verzege­len, eve­nals voor het bewi­jzen van manipulatie.

  • Wit

   #11000

  • Gel

   #12000

  • Rood

   #13000

  • Blauw

   #14000

  • Groen

   #15000

  • Gri­js

   #17000

  • Zwart

   #18000

  • Oran­je

   #12200

  • Roze

   #13200

  • Trans­par­ent

   #10081

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Zero-reeks

  De Schrauben­sicherungslack  Zero van de Lack­fab­rik Bäder  GmbH & Co. KG is het eerste voor hon­derd pro­cent waterge­dra­gen vei­lighei­d­slaksys­teem dat volledig zon­der oplos­mid­de­len (VOC-vrij) is. 

  • Wit

   #11000w

  • Gel

   #12000w

  • Rood

   #13000w

  • Blauw

   #14000w

  • Groen

   #15000w

  • Gri­js

   #17000w

  • Zwart

   #18000w

  • Oran­je

   #12200w

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe
  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Fast Dry-reeks

  De Schrauben­sicherungslack Fast Dry van Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG is een extreem snel­dro­gend schroe­fver­gren­del­ingslaksys­teem dat wordt geken­merkt door een uit­stek­end anti-uit­loopge­drag en goede hechtingseigenschappen.

  • Wit

   #11000f

  • Gel

   #12000f

  • Rood

   #13000f

  • Blauw

   #14000f

  • Groen

   #15000f

  • Gri­js

   #17000f

  • Zwart

   #18000f

  • Oran­je

   #12200f

  • Roze

   #13200f

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schroefvergrendelingslak

  Meer veiligheid met twee extra veiligheidsniveaus.

  Secure

  Het vei­lighei­d­sniveau Secure (flu­o­rescerende verzegelende/markeerlak) heeft een ver­bor­gen vei­lighei­dsken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplicht­en van de lak met een IR-straler.

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Topsecure (BäderIdent®)

  Het vei­lighei­d­sniveau Topse­cure (BäderI­dent®) maakt een duidelijke pro­duc­ti­den­ti­fi­catie mogelijk en is daarmee een probaat mid­del tegen pro­ductver­vals­ing en ‑manip­u­latie van welke aard dan ook.

  Toebehoren

  De perfecte aanvulling.

  Universele verwijderaar

  Uiter­mate geschikt voor het snel oplossen van schroe­fver­gren­del­ingslakken (verzegelende/markeringslakken).

  Universele verwijderaar van schroefvergrendelingslak

  Andere toebehoren

  Wij lev­eren een omvan­grijk assor­ti­ment toe­be­horen die bij onze schroe­fver­gren­del­ingslakken passen.