Universele verwijderaar van schroefvergrendelingslak

Uiter­ma­te geschikt voor het snel oplos­sen van schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (verzegelende/markeringslakken)

  • Gemak­ke­lijk te gebrui­ken
  • Oplos­mid­del­be­spa­rend
  • Uni­ver­seel inzet­baar

Verkrijgbaar voor volgende beveiligingslakken

Verpakkingsgroottes

  • Drup­pel­fles 50 ml

Downloads

Universele verwijderaar van schroefvergrendelingslak

De uni­ver­se­le schroef­ver­gren­de­lingslak­ver­wij­de­raar van Lack­fa­brik Bäder GmbH & Co. KG is de eer­ste op de markt ver­krijg­ba­re schroef­ver­gren­de­lingslak­ver­wij­de­raar. Hij is uiter­ma­te geschikt voor het snel oplos­sen van schroef­ver­gren­de­lingslak­ken (verzegelende/markeringslakken). Dit is met name rele­vant in gebie­den waar fre­quent ope­nen van de geborg­de schroef-; stek­ker- of behui­zings­aan­slui­ting ver­eist is.

Technologie en toepassing.

Onze uni­ver­se­le schroef­ver­gren­de­lingslak­ver­wij­de­raar is een stro­pe­rig oplos­mid­del­meng­sel dat drup­pels­ge­wijs op de schroef­ver­gren­de­lingslak wordt aan­ge­bracht en na ca. 30 minu­ten inwerk­tijd wordt afge­was­sen met een geschikt oplos­mid­del (bijv. ace­ton of buty­la­ce­taat) of met de Bäder uni­ver­se­le ver­dun­ner.

Bestel onze universele Schraubensicherungslack Entferner.

Scroll naar top