Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby

Ide­al­nie nada­je się do szy­bkiego usuwa­nia lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by (lakierów plombujących/znakujących)

Dostępne w przypadku następujących lakierów zabezpieczających

Rozmiary pojemników

Do pobrania

Uniwersalny zmywacz do lakieru zabezpieczającego śruby.

Uni­w­er­sal­ny zmywacz do lakieru zabez­piecza­jącego śru­by z Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG to pier­wszy dostęp­ny na rynku zmywacz do lakieru zabez­piecza­jącego śru­by. Ide­al­nie nada­je się do szy­bkiego usuwa­nia lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by (lakierów plombujących/znakujących). Ma to szczególne znacze­nie w miejs­cach i branżach, gdzie wyma­gane jest częste otwieranie zabez­piec­zonego połączenia śrubowego, wtykowego lub łąc­zonych ele­men­tów obudowy.

Technologia i nanoszenie.

Nasz uni­w­er­sal­ny zmywacz do lakieru zabez­piecza­jącego śru­by jest gęstą mieszan­iną roz­puszczal­ników, którą nanosi się kro­pla­mi na laki­er zabez­piecza­ją­cy śru­by, aby następ­nie zmyć ją po ok. 30 min­u­tach odpowied­nim roz­puszczal­nikiem (np. ace­tonem lub octanem buty­lu) lub uni­w­er­sal­nym roz­cieńczal­nikiem Bäder.

Zamów nasz Schraubensicherungslack Entferner.

Przewiń do góry