Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Datasky­dd zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder®

  Smart torque seal solutions.

  Säkerhetsnivå Topsecure (BäderIdent®)

  Teknik med syfte.

  Säk­er­het­snivå Topse­cure (BäderI­dent®) möjlig­gör otvety­dig pro­duk­ti­den­ti­fierng, vilket gör det till ett effek­tivt verk­tyg mot pro­duk­t­för­fal­skn­ing och alla typer av manipulering.

  Ta en titt på våra produkter.

  Beroende på kun­dens behov och tillämp­n­ing erb­jud­er vi ett utbud av oli­ka skru­vsäkringslack­er, som kan använ­das i sitt grun­dut­förande eller i säk­er­het­snivåer­na Secure och Topse­cure (BäderI­dent®).

  Ökad säkerhet för alla behov.

  Spela videok­lipp

  BäderIdent®.
  Teknikrevolutionen.

  Spela videok­lipp

  Lackfabrik Bäder

  Världsledande företag litar redan på oss.

  Vi säkrar pro­duk­ter åt över 20 000 indus­triföre­tag världen över. Och har var­it det sedan 1962.

  Lackfabrik Bäder

  Passande tillbehör.

  Vi erb­jud­er ett omfat­tande sor­ti­ment av till­be­hör som pas­sar våra skruvsäkringslacker.

  Schnellverschlusskappe