Bäder® - Lackfabrik Bäder

Våra skruvsäkringslacker (plomberingslacker) har ett brett utbud av användningsområden. Lär dig mer om fördelarna med att säkra din produkt med en av våra lacker.

1

Torque loosening indicator

Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

2

Visual inspection marker

Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

3

Tamper indicator

Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

4

Assigment indicator

Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

5

Threadlocker

Skruvsäkringslack används som threadlocker för att säkra gängade anslutningar.

Förfrågan nu.

Vi är glada om du vill kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi kontaktar dig inom kort.