Bäder® - Lackfabrik Bäder

Edit Content

  1. Reason for inquiry
  2. Specification
  3. Personal information

  How can we help you?

  Select the reason for your inquiry. You can then provide more detailed information on the next page.

  Thank you for your request!

  We will take care of your request as soon as possible and get in touch with you.

  If you wish, you can make further enquiries or find out more on our website.

  1. Reason for inquiry
  2. Specification
  3. Personal information

  Technical inquiry

  Do you have a technical question about one of our products? Ask it here and we'll take care of it.

  1900characters remaining

  Choose a product and its specifications

  Select one of our torque sealants and configure it in terms of tamper protection, colour and container.

  Document inquiry

  Select one of our torque sealants and the desired documents for it.

  Complaint

  Something was wrong? We are sorry! Please select the reason below and describe it in more detail.

  1900

  Other

  If you have a inquiry that does not fit with the other choices, please feel free to write to us here.

  1900characters remaining
  Further specifications (optional)
  1900characters remaining

  1. Reason for inquiry
  2. Specification
  3. Personal information

  Personal information

  Please fill in your contact information and submit the inquiry after confirming our privacy policy.

  FAQ - Vanliga frågor och svar.

  Allmänna frågor

  Bäder®-produkter kan köpas direkt från Bäder® och via vårt globala nätverk av återförsäljare. Kontakta oss på +49 (0)711 381607 eller skicka e-post till info@lackfabrik-baeder.de.

  Alla produkter tillverkas av Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG i Tyskland.

  Alla produkter från Bäder uppfyller RoHS och REACH.

  Alla kemiska substanser i produkter från Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG lever upp till kraven i the Toxic Substansec Control Act i USA (positiv certifiering).

  Alla produkter från Bäder GmbH & Co KG uppfyller kraven i CA Prop 65.

  Alla produkter från Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG omfattas inte av ITAR (International Trafficking in Armaments Regulations) och EAR (Export Control Act).

  Ja, produkter från Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG är tillgängliga internationellt. Skicka oss en förfrågan så hjälper vi dig att hitta en lämplig distributör.

  Skicka ett e-postmeddelande till info@lackfabrik-baeder.de och ange din fråga.

  Produktspecifika frågor

  Torknings- och genomtorkningshastigheterna är starkt beroende av skikttjockleken och omgivningsförhållandena. Som allmän tumregel gäller att vår serie Fast Dry är dammtorr efter 30-45 s, vår serie Standard efter ca. 5 min och vår serie Zero efter cirka 10 minuter. 

  Genomtorkningshastigheten uppgår till cirka: För serien Fast Dry 24 timmar, serien Standard 24 timmar och för serien Zero 4 timmar.

  Hållbarheten hos våra skruvsäkringslacker beror på de behållare som används (tub, patron eller burk). För tuber är hållbarheten 2 år för serien Standard och 6 månader för våra serier Zero och Fast Dry.

  Våra skruvsäkringslacker bör förvaras mellan 10 och 18° Celcius.

  Beroende på tillämpning och förbrukningsmängd finns våra skruvsäkringslacker i olika typer och storlekar. Vi tillhandahåller dem i både 20 ml, 30 ml och 50 ml patroner, samt i burkar om 1 kg.

  Beroende på behållare (tub eller patron) finns olika typer av doseringsspetsar att välja mellan.

  Du hittar dem i avdelningen Tillbehör.

  Beroende på beställningsvolym kan färgen anpassas.

  Våra serier Standard och Fast Dry kan användas upp till 125° C och vår serie Zero på temperaturer upp tilll 90° C.

  Skruvsäkringslacker från Bäder används inom olika industrier. Som en allmän tumregel används de överallt där det finns behov av skruv- och höljesförbindelser. De industrier som huvudsakligen använder våra skruvsäkringslacker (plomberingslacker) är tåg-, bil-, och flygindustrin, samt maskinbyggnad, militära tillämpningar och elektronik, för att nämna några få-