Bäder® - Lackfabrik Bäder

FAQ - Vanliga frågor och svar.

Allmänna frågor

Bäder®-produkter kan köpas direkt från Bäder® och via vårt globala nätverk av återförsäljare. Kontakta oss på +49 (0)711 381607 eller skicka e-post till info@lackfabrik-baeder.de.

Alla produkter tillverkas av Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG i Tyskland.

Alla produkter från Bäder uppfyller RoHS och REACH.

Alla kemiska substanser i produkter från Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG lever upp till kraven i the Toxic Substansec Control Act i USA (positiv certifiering).

Alla produkter från Bäder GmbH & Co KG uppfyller kraven i CA Prop 65.

Alla produkter från Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG omfattas inte av ITAR (International Trafficking in Armaments Regulations) och EAR (Export Control Act).

Ja, produkter från Lackfabrik Bäder GmbH & Co KG är tillgängliga internationellt. Skicka oss en förfrågan så hjälper vi dig att hitta en lämplig distributör.

Skicka ett e-postmeddelande till info@lackfabrik-baeder.de och ange din fråga.

Produktspecifika frågor

Torknings- och genomtorkningshastigheterna är starkt beroende av skikttjockleken och omgivningsförhållandena. Som allmän tumregel gäller att vår serie Fast Dry är dammtorr efter 30-45 s, vår serie Standard efter ca. 5 min och vår serie Zero efter cirka 10 minuter. 

Genomtorkningshastigheten uppgår till cirka: För serien Fast Dry 24 timmar, serien Standard 24 timmar och för serien Zero 4 timmar.

Hållbarheten hos våra skruvsäkringslacker beror på de behållare som används (tub, patron eller burk). För tuber är hållbarheten 2 år för serien Standard och 6 månader för våra serier Zero och Fast Dry.

Våra skruvsäkringslacker bör förvaras mellan 10 och 18° Celcius.

Beroende på tillämpning och förbrukningsmängd finns våra skruvsäkringslacker i olika typer och storlekar. Vi tillhandahåller dem i både 20 ml, 30 ml och 50 ml patroner, samt i burkar om 1 kg.

Beroende på behållare (tub eller patron) finns olika typer av doseringsspetsar att välja mellan.

Du hittar dem i avdelningen Tillbehör.

Beroende på beställningsvolym kan färgen anpassas.

Våra serier Standard och Fast Dry kan användas upp till 125° C och vår serie Zero på temperaturer upp tilll 90° C.

Skruvsäkringslacker från Bäder används inom olika industrier. Som en allmän tumregel används de överallt där det finns behov av skruv- och höljesförbindelser. De industrier som huvudsakligen använder våra skruvsäkringslacker (plomberingslacker) är tåg-, bil-, och flygindustrin, samt maskinbyggnad, militära tillämpningar och elektronik, för att nämna några få-