Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Datasky­dd zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Schraubensicherungslack.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG har sedan 1962 spe­cialis­er­at sig på fram­ställ­ning av skru­vsäkringslackl för processindustrin.

  Skruvsäkringslack

  Ta en titt på våra produkter.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard-serien

  Vårt Schrauben­sicherungslack Stan­dard (skru­vsäkringslack) är ett oum­bärligt verk­tyg för att sky­d­da, mark­era, fyl­la och förslu­ta samt som manipulationsbevis.

  • Vit

   #11000

  • Gul

   #12000

  • Röd

   #13000

  • Blå

   #14000

  • Grön

   #15000

  • Grå

   #17000

  • Svart

   #18000

  • Orange

   #12200

  • Rosa

   #13200

  • Genom­skin­lig

   #10081

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Zero-serien

  Schrauben­sicherungslack Zero från Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG är det förs­ta säkringslackssys­temet som är 100% vat­ten­baser­at och som funger­ar helt utan organ­iska lös­ningsmedel (VOC-fritt).

  • Vit

   #11000w

  • Gul

   #12000w

  • Röd

   #13000w

  • Blå

   #14000w

  • Grön

   #15000w

  • Grå

   #17000w

  • Svart

   #18000w

  • Orange

   #12200w

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe
  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Fast Dry-serien

  Schrauben­sicherungslack Fast Dry från Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG är ett extremt snabbtorkande säkringslackssys­tem som utmärk­er sig med ett myck­et bra anti­flöde­be­teende och goda vidhäftningsegenskaper.

  • Vit

   #11000f

  • Gul

   #12000f

  • Röd

   #13000f

  • Blå

   #14000f

  • Grön

   #15000f

  • Grå

   #17000f

  • Svart

   #18000f

  • Orange

   #12200f

  • Rosa

   #13200f

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Skruvsäkringslack

  Mer säkerhet med två ytterligare säkerhetsnivåer.

  Secure

  Säk­er­het­snivå Secure innehåller en dold säk­er­hets­funk­tion som kan göras syn­lig på lack­en med en 300 mW IR-strålare (980 nm).

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Topsecure (BäderIdent®)

  Säk­er­het­snivå Topse­cure (BäderI­dent®) möjlig­gör otvety­dig pro­duk­ti­den­ti­fierng, vilket gör det till ett effek­tivt verk­tyg mot pro­duk­t­för­fal­skn­ing och alla typer av manipulering.

  Tillbehör

  Det perfekta komplementet.

  Universell borttagare

  Ide­alisk för att snabbt lösa upp skru­vsäkringslack (plomber­ings-/märkn­ingslack)

  Universell borttagare för skruvsäkringslack

  Andra tillbehör

  Vi erb­jud­er ett omfat­tande sor­ti­ment av till­be­hör som pas­sar våra skruvsäkringslacker.