Bäder® - Lackfabrik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewünschten Schraubensicherungslack und die
  Sicherheitsstufe aus.  [group topsecure-kein-muster]

  * Die Sicherheitsstufe Topsecure BäderIdent® kann nicht als Muster bestellt werden, weil
  der Lack hierfür kundenspezifisch hergestellt wird. Schicken Sie Ihre Anfrage bitte trotzdem ab,
  falls Sie Interesse an diesem Produkt haben. Wir kommen auf Sie zu!

  [/group]
  [group standard-basic]

  [/group]

  [group standard-secure]

  [/group]

  [group zero-basic]

  [/group]

  [group zero-secure]

  [/group]

  [group fastdry-basic]

  [/group]

  [group fastdry-secure]

  [/group]

  [group gebinde]

  [/group]

  [group bestellmenge-tube]

  [/group]

  [group bestellmenge-kartusche]

  [/group]

  Geben Sie hier bitte Ihre Informationen ein.

  Ich habe die Dataskydd zur Kenntnis genommen. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kontaktaufnahme und Rückfragen dauerhaft gespeichert werden.


  Referens sedan 1962.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard-serien

  Vårt Schraubensicherungslack Standard (skruvsäkringslack) är ett oumbärligt verktyg för att skydda, markera, fylla och försluta samt som manipulationsbevis.

  Färger

  • Vit

  • Gul

  • Röd

  • Blå

  • Grön

  • Grå

  • Svart

  • Orange

  • Rosa

  • Genomskinlig

  Säkerhetsnivåer

  Förpackningsstorlekar

  • Icon TubeTub 20 ml
  • Icon TubePatron 30 ml/50 ml
  • Icon TubeBurk 1 kg

  Industrispecifikationr

  • Airbus-Spezifikation ECS‑L 2274
  • Boeing-Spezifikation BMS8 45 Type II
  • Rolls Royce Spezifikation MSRR1102
  • Bosch Norm 2580–1

  Nedladdningar

  Lär dig mer om vår Standard-serie.

  "Schraubensicherungslack Standard (skruvsäkringslack) från Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG är sedan 1962 referensen på marknaden för manipuleringssäkra tätningar, och används sedan många år i miljontals tillämpningar i produktionen hos små, medelstora, stora, och globala industriföretag. "

  Vårt Schraubensicherungslack Standard (skruvsäkringslack) är ett oumbärligt verktyg för att skydda, markera, fylla och försluta samt som manipulationsbevis. Den används till skruv-, kontakt och höljeanslutningar i bilindustrin, flygindustrin, i elekronik, maskinbyggnad och finmekanik.

  Det tekniska angreppssätt som Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG traditionellt följer, att inte bara utveckla en högkvalitativ och felfri produkt men även använda råmaterial som är skonsamma för människa och miljö, har bevisat sig under flera år. Det är därför ingen slump att vårt skruvsäkringslack Standard saknar motstycke i dessa hänseenden.

  Vårt skruvsäkringslack Standard (Plombierlack) är vatten-, olje- och bensinbeständigt, och motståndskraftigt mot utspädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas vi temperaturer upp till 125° C. Beroende på tillämpning och använd volym tillhandahåller vi våra skruvsäkringslacker (markeringslack) i olika förpacknignstyper och -storlekar. Vi erbjuder den i tuber om 20 ml, 30 ml och 50 ml samt i burkar om 1 kg.

  Schraubensicherungslack Standard

  En Standard-serien, många möjligheter.

  1. Torque loosening indicator

  Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

  2. Visual inspection marker

  Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

  3. Tamper indicator

  Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

  4. Assigment indicator

  Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

  Tillämpningsområde

  3. Tamper indicator

  Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

  Ta reda på mer

  Ansökan

  3. Tamper indicator

  Miljö och hälsa

  Framställt av material som är skonsamma för miljö och människa.

  Motstånd

  Vårt skruvsäkringslack Standard (Plombierlack) är vatten-, olje- och bensinbeständigt, och motståndskraftigt mot utspädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas vi temperaturer upp till 125° C.

  Tillämpningsområde

  1. Torque loosening indicator

  Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

  Ta reda på mer

  Ansökan

  2. Visual inspection marker

  Tillämpningsområde

  2. Visual inspection marker

  Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

  Ta reda på mer

  Ansökan

  2. Visual inspection marker

  Tillämpningsområde

  4. Assigment indicator

  Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

  Ta reda på mer

  Ansökan

  4. Assigment indicator

  Säkerhet i tre olika nivåer.

  Beroende på vilka behov du har kan du använda Standard-serien i säkerhetsnivåerna Basic, Secure och Topsecure (BäderIdent®).

  Schraubensicherungslack Standard

  Passande tillbehör.

  Vi erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör som passar våra skruvsäkringslacker.

  Schnellverschlusskappe

  Förfrågan nu.

  Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten. Bitte schreiben Sie uns eine Mail oder füllen Sie das Formular aus. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.