Bäder® - Lackfabrik Bäder

Referens sedan 1962.

Standard-serien

Vårt Schraubensicherungslack Standard (skruvsäkringslack) är ett oumbärligt verktyg för att skydda, markera, fylla och försluta samt som manipulationsbevis.

Isolerande

Snabbtorkande

God motståndskraft mot medier

Flödesegenskaper

Flow

Farligt gods fri

Väg

Järnväg

Färger

Vit

Gul

Röd

Blå

Grön

Grå

Svart

Orange

Rosa

Genomskinlig

Säkerhetsnivåer

Förpackningsstorlekar

Industriespezifikationen

Airbus-Spezifikation ECS‑L 2274

Boeing-Spezifikation BMS8 45 Type II

Rolls Royce Spezifikation MSRR1102

Bosch Norm 2580–1

Nedladdningar

Lär dig mer om vår Standard-serie.

"Schraubensicherungslack Standard (skruvsäkringslack) från Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG är sedan 1962 referensen på marknaden för manipuleringssäkra tätningar, och används sedan många år i miljontals tillämpningar i produktionen hos små, medelstora, stora, och globala industriföretag. "

Vårt Schraubensicherungslack Standard (skruvsäkringslack) är ett oumbärligt verktyg för att skydda, markera, fylla och försluta samt som manipulationsbevis. Den används till skruv-, kontakt och höljeanslutningar i bilindustrin, flygindustrin, i elekronik, maskinbyggnad och finmekanik.

Det tekniska angreppssätt som Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG traditionellt följer, att inte bara utveckla en högkvalitativ och felfri produkt men även använda råmaterial som är skonsamma för människa och miljö, har bevisat sig under flera år. Det är därför ingen slump att vårt skruvsäkringslack Standard saknar motstycke i dessa hänseenden.

Vårt skruvsäkringslack Standard (Plombierlack) är vatten-, olje- och bensinbeständigt, och motståndskraftigt mot utspädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas vi temperaturer upp till 125° C. Beroende på tillämpning och använd volym tillhandahåller vi våra skruvsäkringslacker (markeringslack) i olika förpacknignstyper och -storlekar. Vi erbjuder den i tuber om 20 ml, 30 ml och 50 ml samt i burkar om 1 kg.

Schraubensicherungslack Standard

En Standard-serien, många möjligheter.

1. Torque loosening indicator

Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

2. Visual inspection marker

Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

3. Tamper indicator

Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

4. Assigment indicator

Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

Tillämpningsområde

3. Tamper indicator

Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

Ta reda på mer

Ansökan

3. Tamper indicator

Miljö och hälsa

Framställt av material som är skonsamma för miljö och människa.

Motstånd

Vårt skruvsäkringslack Standard (Plombierlack) är vatten-, olje- och bensinbeständigt, och motståndskraftigt mot utspädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas vi temperaturer upp till 125° C.

Tillämpningsområde

1. Torque loosening indicator

Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

Ta reda på mer

Ansökan

2. Visual inspection marker

Tillämpningsområde

2. Visual inspection marker

Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

Ta reda på mer

Ansökan

2. Visual inspection marker

Tillämpningsområde

4. Assigment indicator

Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

Ta reda på mer

Ansökan

4. Assigment indicator

Säkerhet i tre olika nivåer.

Beroende på vilka behov du har kan du använda Standard-serien i säkerhetsnivåerna Basic, Secure och Topsecure (BäderIdent®).

Schraubensicherungslack Standard

Passande tillbehör.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör som passar våra skruvsäkringslacker.

Schnellverschlusskappe

Förfrågan nu.

Vi är glada om du vill kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi kontaktar dig inom kort.