Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Datasky­dd zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Passande tillbehör.

  Universell borttagare för skruvsäkringslack

  Den förs­ta bort­ta­garen av skru­vsäkringslack på marknanden.

  Universell borttagare för skruvsäkringslack

  Tubtillbehör

  Doseringsspets

  Doseringsspets

  Doser­ingsspets 40 mm, inre Ø 1 mm

  Återanvändbar snabbförslutning

  Möj­lighet att snabbt förslu­ta tuben mel­lan arbetssteg.

  Återanvändbar magnetisk tubhållare

  Möjlig­gör snabb och enkel fixrering av tuben mel­lan arbetssteg.

  Tubklämmare med hållare

  Gör det möjligt att töm­ma tuben full­ständigt, och kan använ­das som tubhållare. 

  Patrontillbehör

  Dosierpistole

  Doseringsnålar och doseringspistol

  Doser­ingsnål 1/4 tum

  Inre Ø 0,33 mm
  Inre Ø 0,41 mm
  Inre Ø 0,58 mm
  Inre Ø 0,84 mm
  Inre Ø 1,19 mm
  Inre Ø 1,37 mm

  Tillbehör säkerhetsnivå

  Secure - Laser-Pointer

  Säkerhetsnivå Secure

  300 mV laserpekare

  Säk­er­het­snivå Secure innehåller en dold säk­er­hets­funk­tion som kan göras syn­lig på lack­en med en 300 mW IR-strålare (980 nm).

  Säkerhetsnivå Topsecure (BäderIdent®)

  Analysapparat Brandproof®

  Med en lämplig analysap­pa­rat kan du när som helst kon­trollera aut­en­ticitet och integritet hos din pro­dukt. Pre­cis detek­tor­mät­ning av en resul­terande markören.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät