Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Veri koru­ması beyanı zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder®

  Smart torque seal solutions.

  Güvenlik seviyesi Topsecure (BäderIdent®)

  Amacı olan teknoloji.

  Topse­cure (BäderI­dent®) güven­lik seviye­si belir­gin bir ürün tanım­la­ması sağlıy­or ve böylece ürün sahte­cil­iğine ve her tür­lü manipülasy­ona karşı kanıt­lan­mış bir araçtır.

  Ürünlerimize bir göz atın.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG, 1962 yılın­dan beri işleme endüstrisi için cıva­ta güven­lik boy­aları (mühürleme/işaretleme boy­ası) üre­ti­minde uzman­laşmıştır. Uygu­la­ma alanı­na bağlı olarak, bunun için hem temel mod­elde hem de Secure ve Topse­cure (BäderI­dent®) güven­lik seviyelerinde kul­lanıla­bilen bir dizi fark­lı cıva­ta güven­lik boy­aları sunuyoruz.

  Her ihtiyaç için artan güvenlik.

  Videoyu oynat

  BäderIdent®.
  Teknolojik devrim.

  Videoyu oynat

  Lackfabrik Bäder

  Dünya çapında lider şirketler bize zaten güveniyor.

  Dünya çapın­da 20.000’den fazla sanayi şir­ke­tinin ürün­leri­ni güvence altı­na alıyoruz.

  Lackfabrik Bäder

  Uygun aksesuarlar.

  Cıva­ta güven­lik boy­alarımıza uygun geniş bir aksesuar yel­paze­si sunuyoruz.

  Schnellverschlusskappe