Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Veri koru­ması beyanı zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Uygun aksesuarlar.

  Üniversal cıvata güvenlik boyası sökücü

  Piyasa­da bulu­nan ilk cıva­ta güven­lik boy­ası sökücü.

  Üniversal cıvata güvenlik boyası sökücü

  Aksesuar tüpü

  Dozaj ucu

  Dozaj ucu

  Dozaj ucu 40 mm, iç Ø 1 mm

  Tekrar kullanılabilir hızlı kilitleme kapağı

  Çalış­ma adım­ları arasın­da boru için hızlı kil­itleme seçeneği.

  Tekrar kullanılabilir mıknatıslı tüp tutucusu

  Tüpün iki çalış­ma adımı arasın­da hızlı ve kar­maşık olmayan sabitlen­mesi­ni mümkün kılar.

  Tutuculu tüp ezici

  Tüpün tama­men boşaltıl­masını sağlar ve tüp ayağı olarak kullanılabilir. 

  Kartuş aksesuarı

  Dosierpistole

  Dozaj iğnesi ve dozaj tabancası

  Dozaj iğne­si 1/4 inç

  İç Ø 0,33 mm
  İç Ø 0,41 mm
  İç Ø 0,58 mm
  İç Ø 0,84 mm
  İç Ø 1,19 mm
  İç Ø 1,37 mm

  Güvenlik seviyeleri aksesuarı

  Secure - Laser-Pointer

  Secure güvenlik seviyesi

  300mW lazer işaretleyici

  Secure güven­lik seviye­si, boya üzerinde 300 mW IR ışını (980 nm) ile aydın­latılarak görünür hale getir­ilebilen gizli bir güven­lik özel­liği içerir.

  Güvenlik seviyesi Topsecure (BäderIdent®)

  Analiz cihazı Brandproof®

  Uygun bir anal­iz cihazı ile ürünün ori­ji­nal­liği­ni ve sağlam­lığını her zaman kon­trol edebilirsiniz.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät