Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Veri koru­ması beyanı zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Schraubensicherungslack.

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG, 1962 yılın­dan beri işleme endüstrisi için cıva­ta güven­lik boy­aları (mühürleme/işaretleme boy­ası) üre­ti­minde uzmanlaşmıştır.

  Cıvata güvenlik boyası

  Ürünlerimize bir göz atın.

  Schraubensicherungslack Standard Reihe

  Standard serisi

  Schrauben­sicherungslack Stan­dard ürünümüz, emniyete alma, işaretleme, kurşun­la­ma, mühür­leme ve ayrı­ca manipülasy­on kanıtı için vazgeçilmez bir yardım­cı araçtır.

  • Beyaz

   #11000

  • Sarı

   #12000

  • Kır­mızı

   #13000

  • Mavi

   #14000

  • Yeşil

   #15000

  • Gri

   #17000

  • Siyah

   #18000

  • Por­takal

   #12200

  • Pem­be

   #13200

  • Şef­faf

   #10081

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Zero serisi

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin Schrauben­sicherungslack Zero boy­ası tama­men organik sol­ventler olmadan çalışan ilk yüzde yüz su bazlı güven­lik boy­ası sis­temidir (VOC içermez). 

  • Beyaz

   #11000w

  • Sarı

   #12000w

  • Kır­mızı

   #13000w

  • Mavi

   #14000w

  • Yeşil

   #15000w

  • Gri

   #17000w

  • Siyah

   #18000w

  • Por­takal

   #12200w

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Schraubensicherungslack Zero Reihe
  Schraubensicherungslack Fast Dry Reihe

  Fast Dry serisi

  Lack­fab­rik Bäder GmbH & Co. KG’nin Schrauben­sicherungslack Fast Dry boy­ası, mükem­mel bir anti akış tutu­mu ve iyi tutun­ma özel­lik­leri ile ken­di­ni gösteren son derece hızlı kuruyan bir güven­lik boy­ası sistemidir.

  • Beyaz

   #11000f

  • Sarı

   #12000f

  • Kır­mızı

   #13000f

  • Mavi

   #14000f

  • Yeşil

   #15000f

  • Gri

   #17000f

  • Siyah

   #18000f

  • Por­takal

   #12200f

  • Pem­be

   #13200f

  Far­ben für die Sicher­heitsstufe Basic. Die Far­bauswahl vari­iert je nach Sicherheitsstufe.

  Cıvata güvenlik boyası

  İki ek güvenlik düzeyiyle daha fazla güvenlik.

  Secure

  Secure güven­lik seviye­si, boya üzerinde 300 mW IR ışını (980 nm) ile aydın­latılarak görünür hale getir­ilebilen gizli bir güven­lik özel­liği içerir.

  Lackmessung an einer Batterie - Secure

  Topsecure (BäderIdent®)

  Topse­cure (BäderI­dent®) güven­lik seviye­si belir­gin bir ürün tanım­la­ması sağlıy­or ve böylece ürün sahte­cil­iğine ve her tür­lü manipülasy­ona karşı kanıt­lan­mış bir araçtır.

  Aksesuar

  Mükemmel ek.

  Evrensel sökücü

  Cıva­ta güven­lik boy­alarının (mühürleme/işaretleme boy­aları) hızlı bir şek­ilde çözülme­si için idealdir.

  Üniversal cıvata güvenlik boyası sökücü

  Diğer aksesuarlar

  Cıva­ta güven­lik boy­alarımıza uygun geniş bir aksesuar yel­paze­si sunuyoruz.