Zdobądź więcej informacji.

Na tej stron­ie zna­j­du­ją się wszys­tkie ważne infor­ma­c­je doty­czące naszych lakierów zabez­piecza­ją­cych śru­by oraz infor­ma­c­je ogólne, które bezpłat­nie udostęp­ni­amy do pobrania.

Dokumenty do pobrania – ogólne

DIN EN ISO 9001:2015

Ogólne warunki handlowe

Ochrona danych

Kodeks postępowania

REACH / SVHC

Dokumenty do pobrania – dotyczące produktu

Lakier zabezpieczający śruby

Seria Standard

Specy­fikac­ja tech­nicz­na
Załaduj

Lakier zabezpieczający śruby

Seria Zero

Specy­fikac­ja tech­nicz­na
Załaduj

Lakier zabezpieczający śruby

Akcesoria

Uniwersalny zmywacz

Przewiń do góry