Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Pri­va­cyverk­lar­ing zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Passende toebehoren.

  Universele verwijderaar van schroefvergrendelingslak

  De eerste op de markt verkri­jg­bare ver­wi­jder­aar van schroefvergrendelingslak.

  Universele verwijderaar van schroefvergrendelingslak

  Toebehoren tube

  Doseertip

  Doseertip

  Dosier­spitzen 40 mm, Innen‑Ø 1 mm

  Herbruikbare snelsluitdop

  Snel­sluit­mo­gelijkheid van de tube tussen werk­stap­pen in.

  Herbruikbare magnetische tubehouder

  Maakt het mogelijk de tube snel en gemakke­lijk vast te zetten tussen werk­stap­pen in.

  Tubeknijper met houder

  Maakt de volledi­ge ledig­ing van de tube mogelijk en kan dienen als tubestandaard. 

  Toebehoren cartridge

  Dosierpistole

  Doseernaalden en doseerpistool

  Doseer­naald 1/4 inch

  Binnen‑Ø 0,33 mm
  Binnen‑Ø 0,41 mm
  Binnen‑Ø 0,58 mm
  Binnen‑Ø 0,84 mm
  Binnen‑Ø 1,19 mm
  Binnen‑Ø 1,37 mm

  Toebehoren veiligheidsniveaus

  Secure - Laser-Pointer

  Veiligheidsniveau Secure

  300 mW laserpointer

  Het vei­lighei­d­sniveau Secure (flu­o­rescerende verzegelende/markeerlak) heeft een ver­bor­gen vei­lighei­dsken­merk dat zicht­baar kan wor­den gemaakt door het oplicht­en van de lak met een IR-straler.

  Veiligheidsniveau Topsecure (BäderIdent®)

  Analyseapparaat Brandproof®

  Met behulp van een geschikt analy­seap­pa­raat kunt u de echtheid en intac­theid van uw prod­uct te allen tijde controleren.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät