Bäder® - Lackfabrik Bäder

Die grüne Alternative.
Auf Wasserbasis.

Zero-serien

Schraubensicherungslack Zero från Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG är det första säkringslackssystemet som är 100% vattenbaserat och som fungerar helt utan organiska lösningsmedel (VOC-fritt).

Livsmedelssäker*

Vattenbaserat

Fritt från organiska lösningsmedel

Isolerande

Snabbtorkande

God motståndskraft mot medier

* enligt förordning (EG) nr 1935/2004 och uppfyller bestämmelserna i den tyska livsmedels- och foderlagen (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, LFGB).

Flödesegenskaper

Medium-Flow

Farligt gods fri

Väg

Järnväg

Vatten

Luft

Färger

Vit

Gul

Röd

Blå

Grön

Grå

Svart

Neon Orange

Säkerhetsnivåer

Förpackningsstorlekar

Industriespezifikationen

Boeing-Spezifikation BMS8 45 Type II

Rolls Royce Spezifikation MSRR1102

Bosch Norm 2580–1

Nedladdningar

Lär dig mer om vår serie Zero.

Schraubensicherungslack Zero från Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG är det första säkringslackssystemet som är 100% vattenbaserat och som fungerar helt utan organiska lösningsmedel (VOC-fritt). Förutom sina utmärkta vidhäftande egenskaper har det goda brytningsegenskaper och en torkningshastighet som är fenomenal för vattenbaserade system. Dessutom är det inte ett farligt material, vilket innebär en väsentlig riskminskning för användaren vid hantering.

Vår Schraubensicherungslack Zero är det oumbärliga hjälpmedlet för att skydda, markera, plombera, försegla alla typer av skruvsäkringsarbeten. Den används för kvalitetssärkring och för att säkra emot manipulering inom bilindustrin, flygindustrin, i elektronik, maskinbyggnad och finmekanik.

Det tekniska angreppssätt som Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG traditionellt följer, att inte bara utveckla en högkvalitativ och felfri produkt men även använda råmaterial som är skonsamma för människa och miljö, har hittills funnit sin höjdpunkt i vårt skruvsäkringslack Zero. Utan användning av organiska lösningsmedel (fri från VOC) bidrar den aktivt till en klimatvänligare framtid och erbjuder dessutom ett säkert alternativ till konventionella skruvsäkringslacker som klassificeras som farliga ämnen.

Vårt skruvsäkringslack Zero är vatten-, olje- och bensinbeständigt och motståndskraftigt mot spädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas upp till temperaturer på upp till cirka 90° C. Beroende på tillämpning och förbrukad mängd kan våra skruvsäkringslacker (plomberingslack) erhållas i olika typer och storlekar. Vi levererar den i tuber om 20 ml, 30 ml och 50 ml, samt i burkar om 1 kg.

Schraubensicherungslack Zero

En Zero-serien, många möjligheter.

Funktioner

Livsmedelssäker.

* enligt förordning (EG) nr 1935/2004 och uppfyller bestämmelserna i den tyska livsmedels- och foderlagen (Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, LFBG).

1. Torque loosening indicator

Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

2. Visual inspection marker

Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

3. Tamper indicator

Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

4. Assigment indicator

Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

Tillämpningsområde

4. Assigment indicator

Skruvsäkringslack används som en assignment indicator för att visa vilken punkt i produktionskedjan (t.ex. produktion, installation, underhåll osv) senast arbetade på det aktuella arbetsstycekt.

Ta reda på mer

Ansökan

4. Assigment indicator

Funktioner

Schraubensicherungslack Zero från Lackfabrik Bäder GmbH & Co. KG är det första säkringslackssystemet som är 100% vattenbaserat och som fungerar helt utan organiska lösningsmedel (VOC-fritt).

Tillämpningsområde

1. Torque loosening indicator

Skruvsäkringslack används som torque loosening indicator för att genast upptäcka om skruvar som är viktiga för säkerheten lossar eller börjar bli lösa.

Ta reda på mer

Ansökan

1. Torque loosening indicator

Motstånd

Vårt skruvsäkringslack Zero är vatten-, olje- och bensinbeständigt och motståndskraftigt mot spädda alkaliska och sura lösningar. Den kan användas upp till temperaturer på upp till cirka 90° C.

Tillämpningsområde

2. Visual inspection marker

Skruvsäkringslack används som visual inspection marker för att visa att en skruvanslutning redan har dragits åt ordentligt, eller att ett annat arbetsstycke har kontrollerats/godkänts.

Ta reda på mer

Ansökan

2. Visual inspection marker

Miljö och hälsa

Framställt av material som är skonsamma för miljö och människa.

Tillämpningsområde

3. Tamper indicator

Skruvsäkringslack används som tamper indicator för att visa om gängade anslutningar eller komponenter har lossats utan godkännande.

Ta reda på mer

Ansökan

3. Tamper indicator

Säkerhet i tre olika nivåer.

Beroende på vilka behov du har kan du använda Standard-serien i säkerhetsnivåerna Basic, Secure och Topsecure (BäderIdent®).

Schraubensicherungslack Zero

Passande tillbehör.

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av tillbehör som passar våra skruvsäkringslacker.

Schnellverschlusskappe

Förfrågan nu.

Vi är glada om du vill kontakta oss. Skicka ett e-postmeddelande till oss. Vi kontaktar dig inom kort.