Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrana úda­jů zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Vhodné příslušenství.

  Univerzální odstraňovač laku na zabezpečení šroubů

  První odstraňo­vač odstraňo­vač laku na zabezpečení šroubů na trhu.

  Univerzální odstraňovač laku na zabezpečení šroubů

  Příslušenství k tubě

  Dávkovací špička

  Dávkovací špička

  Dávko­vací špič­ka 40 mm, vnitřní Ø 1 mm

  Opakovaně použitelná rychlouzavírací krytka

  Možnost rych­lého uza­vření tuby mezi jed­notlivý­mi pra­cov­ní­mi kroky.

  Opakovaně použitelný magnetický držák tuby

  Umožňu­je rych­lé a nekom­p­liko­vané upevnění tuby mezi jed­notlivý­mi pra­cov­ní­mi kroky.

  Lis na tubu s držákem

  Umožňu­je úplné vyprázd­nění tuby a slouží jako sto­jan na tubu. 

  Příslušenství ke kartuši

  Dosierpistole

  Dávkovací jehly a dávkovací pistole

  Dávko­vací jehla 1/4 palce

  Vnitřní Ø 0,33 mm
  Vnitřní Ø 0,41 mm
  Vnitřní Ø 0,58mm
  Vnitřní Ø 0,84 mm
  Vnitřní Ø 1,19 mm
  Vnitřní Ø 1,37 mm

  Příslušenství k bezpečnostní úrovni

  Secure - Laser-Pointer

  Bezpečnostní úroveň Secure

  Laserové ukazovátko 300 mW

  Bezpečnos­t­ní úroveň Secure zahrnu­je skry­tý bezpečnos­t­ní prvek, který lze zviditel­nit nasví­cením laku IR zářičem (980 nm).

  Bezpečnostní úroveň Topsecure (BäderIdent®)

  Analyzátor Brandproof®

  Pomocí vhod­ného ana­lyzá­toru lze kdykoli pří­mo na místě zkon­trolo­vat pravost a neporušenost produktu.

  Topsecure (BäderIdent®) - Analysegerät