Bäder® — Lack­fab­rik Bäder

  Bäder® Bäder-Lacke Logo ohne Claim

  Request sample

  Schließen Icon

  Wählen Sie hier bitte den gewün­scht­en Schrauben­sicherungslack und die
  Sicher­heitsstufe aus.


  * Die Sicher­heitsstufe Topse­cure BäderI­dent® kann nicht als Muster bestellt wer­den, weil
  der Lack hier­für kun­den­spez­i­fisch hergestellt wird. Schick­en Sie Ihre Anfrage bitte trotz­dem ab,
  falls Sie Inter­esse an diesem Pro­dukt haben. Wir kom­men auf Sie zu! 

  Geben Sie hier bitte Ihre Infor­ma­tio­nen ein.

  Ich habe die Ochrana úda­jů zur Ken­nt­nis genom­men. Ich stimme zu, dass meine Angaben zur Kon­tak­tauf­nahme und Rück­fra­gen dauer­haft gespe­ichert werden. 


  Lackfabrik Bäder®

  Smart torque seal solutions.

  Bezpečnostní úroveň Topsecure (BäderIdent®)

  Technologie s posláním.

  Bezpečnos­t­ní úroveň Topse­cure (BäderI­dent®) umožňu­je jed­noz­nač­nou iden­ti­fikaci pro­duk­tu a je pro­to osvědčeným prostřed­kem pro­ti falšování pro­duk­tů a manip­u­laci jakéhokoli druhu.

  Prohlédněte si naše produkty.

  V závis­losti na oblasti použití vám nabízíme rozsáh­lý sor­ti­ment různých laků na zabezpečení šroubů, které lze použí­vat jak v zák­lad­ní vari­antě, tak s bezpečnos­t­ní­mi úrovně­mi Secure a Topse­cure (BäderI­dent®).

  Zvyšování bezpečnosti pro každou potřebu.

  Přehrát video

  BäderIdent®.
  Technologická revoluce.

  Přehrát video

  Lackfabrik Bäder

  Vedoucí celosvětové společnosti nám již důvěřují.

  Zajišťu­jeme výrobky více než 20 000 průmyslových pod­niků po celém světě. A to již od roku 1962.

  Lackfabrik Bäder

  Vhodné příslušenství.

  K našim lakům na zabezpečení šroubů dodáváme rozsáh­lý sor­ti­ment příslušenství.

  Schnellverschlusskappe